Parlamentarny Zespół Ziemi Bydgoskiej [WIDEO]

Chciałbym z dumą i satysfakcją poinformować, że ukonstytuował się Zespół Parlamentarny Miłośników Ziemi Bydgoskiej i zostałem jednogłośnie, w ponadpartyjnej jedności, wybrany jego wiceprzewodniczącym

Parlamentarny Zespół Ziemi Bydgoskiej powstał 7 grudnia 2023 roku, jednak dopiero 6 marca zespół się ukonstytuował. 
Zespołowi będzie przewodniczył Włodzisław Giziński z Koalicji Obywatelskiej, a funkcję zastępcy będzie pełnił Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości, ponadto w skład zespołu wchodzą posłowie: Krzysztof  Gawkowski (Lewica), Agnieszka Kłopotek (PSL-TD), Iwona Kozłowska (KO), Paweł Olszewski (KO), Paweł Szrot (PiS), Iwona  Karolewska (KO), Magdalena Łośko (KO), Norbert Pietrykowski (Polska2050-TD) oraz senator Andrzej Kobiak (KO).