O MNIE

Urodziłem się w 1974 roku, jestem rodowitym bydgoszczaninem.

Ukończyłem studia licencjackie z administracji oraz magisterskie z politologii na WSP w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Ponadto ukończyłem Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz studia doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim.

Od początku swojej działalności politycznej jestem związany ze środowiskiem braci Kaczyńskich. W wieku 18 lat zapisałem się do Porozumienia Centrum, w którym pełniłem funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego i wiceprezesa młodzieżówki na szczeblu krajowym.

W okresie studenckim reaktywowałem Niezależne Zrzeszenie Studentów na dwóch bydgoskich uczelniach.

Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od początku istnienia partii.

Od 1995 roku pracowałem w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W latach 1998-2014 byłem nieprzerwanie radnym Rady Miasta Bydgoszczy. W czasie pracy w radzie byłem dwukrotnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (2006-2014) i szefem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w latach 2010-2014.

W 2000 roku rozpocząłem pracę w Poczcie Polskiej. Przez ponad sześć lat byłem dyrektorem Oddziału Regionalnego Centrum Logistyki w Bydgoszczy.

Jestem wykładowcą akademickim, przygotowuję rozprawę doktorską oraz wykładam w Katedrze Logistyki.

W 2014 roku, po wyborze Kosmy Złotowskiego do Parlamentu Europejskiego, zostałem posłem na Sejm RP VII kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2015 roku zostałem posłem VIII kadencji.