WOLNA DROGA: O programie Rodzina 500+

11223745_855230627892411_8725034138771159781_n

Beata Szydło, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na Premiera, zaprezentowała projekt ustawy program Rodzina 500+. Ustawa ta pozwoli, by polskie rodziny dostawały 500 zł miesięcznie na każde drugie i następne dziecko. W domach, gdzie sytuacja jest trudniejsza, także na pierwsze.

Te pieniądze to realna pomoc. Doskonale to widać teraz, gdy wielu rodziców szykuje dzieci do szkoły. Wyprawka szkolna to duży wydatek, szczególnie w rodzinach wielodzietnych. Często wręcz przekracza bieżące możliwości finansowe rodzin. Nieprzypadkowo we wrześniu rośnie liczba ofert kredytowych właśnie na wyprawkę szkolną. Gdy rodzice dostaną 500 złotych miesięcznie, nie będą już musieli brać kredytów na wydatki związane z pójściem dzieci do przedszkola czy szkoły.

Myślę, że poruszony przeze mnie temat projektu ustawy „Rodzina 500+” zainteresuje czytelników „Wolnej Drogi”. Moim zdaniem program „Rodzina 500+” ma ogromne znaczenie dla Polaków, którzy – jak to wynika z różnych badań – są narodem wymierającym. Finansowa pomoc dla młodych ludzi pozwoli im na podjęcie decyzji o możliwości wychowania więcej niż jednego dziecka.

Dane dotyczące sytuacji rodzin i programu 500+

 • Według danych GUS w skrajnym ubóstwie żyje 900 tysięcy polskich dzieci;
 • W 2014 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej minimum egzystencji) żyło ok. 2,8 mln osób;
 • Natomiast w gospodarstwach domowych poniżej granicy ubóstwa relatywnego (tzn. w takich, w których wydatki wynosiły mniej niż 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych) – ok. 6,2 mln osób. Liczbę osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa, czyli poniżej progu interwencji socjalnej, szacuje się na ok. 4,6 mln;
 • Grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym stanowią rodziny wielodzietne. W 2014 r. poniżej minimum egzystencji żyło ok. 11% osób w gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci oraz ok. 27% osób w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu;
 • Podobnie, jak w poprzednich latach, zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był w 2014 r. ponad dwukrotnie wyższy niż w miastach. Różnica ta jest szczególnie wyraźna, gdy sytuację na wsi porównuje się z sytuacją w największych miastach. W skrajnym ubóstwie żyło w 2014 roku ok. 5% mieszkańców miast. Na wsi odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji wyniósł ok. 12%. Mieszkańcy wsi stanowili tym samym ponad 60% osób żyjących poniżej granicy ubóstwa skrajnego, podczas gdy udział ludności wiejskiej wśród ogółu ludności Polski wynosił prawie 40%;
 • Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w końcu 2014 r. ludność Polski liczyła ok. 38 mln 484 tys. osób, tj. o 12 tys. mniej niż w końcu 2013 r.;
 • Rok 2014 był trzecim z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności. Tempo ubytku ludności w 2014 r. wyniosło -0,03%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 3 osoby (w 2013 r. było to -0,1%, tj. ubyło – odpowiednio – 10 osób).

Kto będzie mógł skorzystać z programu Rodzina 500+?
Projektowana ustawa wprowadza pomoc ekonomiczną w postaci świadczenia wychowawczego skierowaną do rodzin wychowujących dzieci do lat 18.
Co miesięczne świadczenie w wysokości 500 zł dostaną Rodziny:

 • na „pierwsze dziecko” – zakres tego uprawnienia zależeć będzie od kryterium dochodowego (do 800 zł), w przypadku dziecka niepełnosprawnego (do 1.200 zł); UWAGA! – Dodatek 500 złotych nie oznacza, że najbiedniejsze rodziny stracą jakiekolwiek inne dodatki i ulgi. Wszystkie ulgi i dodatki zostają utrzymane, a 500 złotych jest dodatkowym świadczeniem;
 • na wszystkie dzieci będących drugim i kolejnym dzieckiem – bez zastosowania kryterium dochodowego.

Ile potrzebujemy na to pieniędzy?
Potencjalny skutek fiskalny: wypłaty świadczeń w roku 2016 wyniosą około 21 mld zł.
Wpływ regulacji na:

 • Rynek Pracy.
 • Poprawa warunków funkcjonowania rodzin posiadających dzieci, może przyczynić się do wzrostu obrotu gospodarczego.
 • Konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw.
 • Poprzez istotne zwiększenie popytu konsumpcyjnego przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

Sytuacja i rozwój regionów
Wejście w życie ustawy będzie miało wpływ na rozwój regionów; zwiększenie popytu konsumpcyjnego przyczyni się do wzrostu gospodarczego w regionach o niskich dochodach.

| Piotr Król, poseł RP