WOLNA DROGA: O dworce w regionie

wolna_droga_kolej

Jako rodzonemu bydgoszczaninowi, posłowi, członkowi sejmowej Komisji Infrastruktury, bliskie mi są między innymi wszelkie sprawy związane z transportem kolejowym w regionie kujawsko-pomorskim. Owocem mojego zainteresowania są dwie interpelacje, których treść przedstawiam poniżej – pisze w najnowszym artykule dla „Wolnej Drogi” Piotr Król.

Wobec niejasności w prowadzeniu remontu dworca w Inowrocławiu dnia 13 czerwca br. skierowałem pytania do p. Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa interpelację ws. wspomnianego remontu.

W 2011 roku PKP SA wyłoniło w przetargu hiszpańską firmę CLOTHOS, której zadaniem było wykonanie prac projektowych związanych z przebudową dworca kolejowego w Inowrocławiu. Pierwotnym terminem zakończenia prac był początek turnieju UEFA EURO 2012. W kwietniu 2013 roku wyłoniono nowego wykonawcę firmę P.BUD w Włocławka, która miała w przeciągu 1,5 roku zakończyć prace budowlane. W kolejnych miesiącach ustalano następne terminy zakończenia remontu, których w dalszym ciągu nie dotrzymywano. Na początku maja br. zerwano umowę z wykonawcą.

Istnieją poważne przesłanki ku stwierdzeniu, że prace budowlane wykonywane do tej pory były prowadzone niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi, a także w bardzo niskiej jakości. Według sygnałów, jakie od mnie docierają, nadzór inwestorski ze strony PKP SA mógł być prowadzony w sposób niewłaściwy, a inwestor swoimi działaniami mógł przyczynić się do strat ekonomicznych powstałych w związku z niedotrzymaniem terminu dostarczenia lokali użytkowych przyszłym najemcom powierzchni dworca.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:
W jakim terminie zakończy się remont dworca kolejowego w Inowrocławiu?
Kto i w jakim zakresie z ramienia PKP SA będzie odpowiadał za nadzór i dokończenie prac budowlanych?
Kto poniesie koszty strat wynikających z niedotrzymania terminu oddania dworca do użytku oraz niskiej jakości wykonanych prac remontowych?


Z uwagi na absurdalny dla pasażerów czas dostępu do pomieszczeń budynku, skierowałem także 16 czerwca br. do Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego interpelację w sprawie zmodernizowanego w ramach projektu BiT City dworca na osiedlu Leśnym.

26 kwietnia odbyło się otwarcie nowego budynku dworca Bydgoszcz Leśna. W nowym wydaniu wraz z okoliczną infrastrukturą drogową i kolejową stanowi atrakcyjne miejsce dla podróżnych. Pasażerowie chwalą inwestycję za komfort i nowoczesność, która dobrze wpisała się w całą okolicę. Niestety natychmiast w związku z otwarciem nowego dworca pojawiła się znacząca niedogodność w korzystaniu przez pasażerów z budynku. Podróżujący mogą wejść do poczekalni wewnątrz tylko do godziny 17:45, czyli do zamknięcia kas biletowych. W soboty z kolei poczekalnia na dworcu czynna jest jedynie do 15:30.

Pragnę zwrócić uwagę na to, że każdego dnia na stacji Bydgoszcz Leśna zatrzymuje się przeszło 80 pociągów. Niestety tak krótkie godziny otwarcia skutecznie zniechęcą część podróżujących koleją. O ile w chwili obecnej – ciepłą wiosną i nadchodzącym latem problem nie jest tak zauważalny, to niestety im bliżej jesieni i zimy, w sposób bardzo odczuwalny odbije się na nastawieniu podróżujących do tej inwestycji – niemogących zaczekać na pociąg w poczekalni. Godziny otwarcia dworca w obecnym zakresie nie odpowiadają zapotrzebowaniu podróżujących, którzy również w znacznej grupie korzystają z niego w godzinach późniejszych.

Podobne praktyki jak zamykanie dworców i lub znaczne ograniczanie godzin otwarcia, znane są pasażerom pociągów z małych miejscowości. Taki zabieg stosowano przez ostatnie lata w celu pseudo ograniczenia kosztów, ale w tym przypadku jest mowa o świeżo wybudowanym dworcu w Centrum miasta wojewódzkiego, jakim jest Bydgoszcz.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne podjęcie stosownych działań w celu zapewnienia korzystnego dla pasażerów rozwiązania w tej sprawie.

Przypomnijmy, że o sprawie dworca Bydgoszcz Leśna poseł wnioskował już wcześniej – PEŁNA TREŚĆ TUTAJ.

| Piotr Król, poseł na sejm RP