WOLNA DROGA: Cześć i chwała Bohaterom!

Żołnierze Wyklęci 282

Międzynarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych:

 • 1 marca to dzień poświęcony żołnierzom antykomunistycznego podziemia. To prawdziwi bohaterowie tamtych czasów;
 • To ogromny zaszczyt, ci żołnierze pokazali, że można trwać do końca, zachowywać się przyzwoicie w sytuacjach najtrudniejszych, być gotowym oddać życie i nie ulec. To zaszczyt dla nas, że możemy uczcić zasługi Żołnierzy Wyklętych, którzy do końca trwali na swoich posterunkach, dla których dewiza Bóg Honor Ojczyzna była codziennością;
 • Oddajemy cześć żołnierzom, którzy przez lata byli wymazywani z kart historii Polski przez komunistów. Żołnierze Niezłomni okazali się silniejsi, a ich legenda rosła;
 • Trzeba przekazywać kolejnym pokoleniom prawdę o Żołnierzach wyklętych;
 • Naszym obowiązkiem jest przywracanie prawdy o naszej historii;
 • Naszym obowiązkiem jest pamięć o Tych, dla których Ojczyzna była największą wartością. Chcemy, w symboliczny sposób, docenić obrońców naszej wolności. Premier Szydło przyznała oficerom zaproszonym do KPRM renty specjalne, to symboliczne podkreślenie naszego ogromnego szacunku i wdzięczności dla ich trudu i zmagań;
 • Śp. Prezydent RP Lech Kaczyński wpisał święto Żołnierzy Wyklętych do kalendarza świat państwowych i przywrócił je do pamięci Polaków i świata;
 • Dojście do prawdy o obławie augustowskiej i postawienie zniczy na grobach jej ofiar jest naszym moralnym obowiązkiem;
 • Powołanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL;
 • Rozpoczynamy bardzo ważne dzieło umacniania pamięci i oddania czci tym, którzy walczyli za Ojczyznę. Muzeum ma kształtować świadomość Polaków. Historia polskiej walki o wolność po 1945 r. była przez wiele lat zapomniana albo przeinaczana; ci którzy walczyli o wolność byli przedstawiani jako bandyci;
 • Zwracamy się do wszystkich, szczególnie do młodego pokolenia, któremu trzeba przekazać prawdę o tamtej walce;
 • Taka była intencja śp. Lecha Kaczyńskiego, który stworzył muzeum Powstania Warszawskiego ale chciał również stworzyć Muzeum Żołnierzy Wyklętych, my dziś podejmujemy to dzieło;
 • Pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest niezwykle ważna. To wielcy Bohaterowie. Musimy przekazywać młodemu pokoleniu wiedzę o tej walce, która jest sensem polskiej historii;
 • Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które powołujemy, ma oddawać hołd tym, którzy walczyli o Polskę;
 • Mamy nadzieję, że całe więzienie mokotowskie po pewnym czasie stanie się muzeum;
 • To przedsięwzięcie będzie miało wymiar symboliczny i będzie zakończeniem epoki przejściowej, którą musimy skończyć w interesie Narodu;
 • To muzeum będzie spełnieniem testamentu śp. Lecha Kaczyńskiego;
 • Budową Muzeum Żołnierzy Wyklętych kończymy pewną epokę i zmierzamy do wielkiego historycznego sukcesu. Tylko Polska uwolniona od złej historii może się rozwijać. Przed nami wiele pracy.

 | Piotr Król
poseł na Sejm RP