Spór o nazwę bydgoskiego lotniska. Prezes portu odmawia posłowi informacji

pismo_lotnisko

Kuriozalna propozycja przemianowania nazwy Portu Lotniczego Bydgoszcz poprzez dodanie do niej członu – miasta Torunia oraz kampania reklamowa, w której pada nazwa tego nieistniejącego bytu skłoniła posła Piotra Króla do skierowania do zarządu portu pytań dotyczących między innymi kosztów poniesionych przez lotnisko na reklamę. Tymczasem prezes PLB Tomasz Moraczewski odmówił poinformowania o wydatkach na ten cel kierowanej przez siebie spółki.

Z dokumentu, który prezes Moraczewski skierował do posła Króla, wynika, że Port Lotniczy Bydgoszcz nie chce ujawnić swoich wydatków z uwagi na „tajemnicę handlową”. – Tymczasem w polskim prawie takie pojęcie nie funkcjonuje. Każdy obywatel ma prawo, w trybie dostępu do informacji publicznej, uzyskać taką wiedzę – wskazuje poseł Król. Równocześnie, parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o skierowaniu pisma do przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pana Olgierda Sobkowiaka, w którym domaga się wyjaśnienia sytuacji i przekazania stosownych informacji, których odmówił prezes Moraczewski.

Odpowiedź prezesa PLB Tomasza Moraczewskiego – KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

pismo_plb-(1)   pismo_plb-(2)
List posła Króla do przewodniczącego Rady Nadzorczej Olgierda Sobkowiaka
KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ
INR.26 16.08 (2)    INR.26 16.08 (3)
INR.26 16.08 (4)    INR.26 16.08 (5)