Poseł Król przekazał cztery interpelacje dotyczące transportu

interpelacja

Cztery interpelacje poselskie złożył pod koniec maja poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król. Dotyczą one zagadnień transportowych i są skierowane łącznie do czworga ministrów rządu premier Beaty Szydło.

W swoich interpelacjach przekazanych do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, a także wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej poseł Król porusza zagadnienia dotyczące różnych szczebli odpowiedzialności za kwestie transportowe.

Poseł Król zapytał ministra Adamczyka o poziom zaawansowania wdrażania rozporządzenia dotyczącego oznakowania dróg krajowych z 2015 roku, które zakłada różny sposób ich oznaczenia w zależności od dopuszczalnego nacisku na jedną oś pojazdu. Zarówno do min. Adamczyka, jak i do wicepremiera Morawieckiego trafiło zapytanie dotyczące funkcjonującego dualizmu nadzoru nad firmami wykonującymi kursy uprawniające do przewozów drogowych oraz kursów specjalistycznych np. ADR (obecnie w kompetencjach wojewody i marszałka) – parlamentarzysta wnioskuje o wskazanie wojewody jako jedynego organu prowadzącego rejestr firm zajmujących się takimi działaniami. Ponadto, Piotr Król pyta ministra Adamczyka i ministra Błaszczaka o możliwe zmiany w rozporządzeniu dotyczącym lokalizacji parkingów dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, a także o sposób procedowania nad wydawaniem pozwoleń na pracę i świadectw kierowcy dla obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej.

Wszystkie ww. interpelacje w pełnym brzmieniu publikujemy poniżej.

[Interpelacja w sprawie zmiany oznakowania dróg krajowych w zależności od dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu]

[Interpelacja w sprawie dualizmu organów administracji nadzorujących szkolenia zawodowe kierowców w transporcie drogowym]

[Interpelacja w sprawie braku parkingów strzeżonych umożliwiających przyjęcie pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR)]

[Interpelacja w sprawie procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę na terytorium RP oraz świadectwa kierowcy przez obywateli spoza Unii Europejskiej]