Poseł Król napisał do ministra Szmita ws. S10

drogaekspresowa

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król wystosował pismo do wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita dotyczące budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku od Bydgoszczy do Torunia. „Pierwszemu z miast umożliwi to dostęp do autostrady A1, drugiemu – komfortowy dojazd do portu lotniczego” – pisze bydgoski parlamentarzysta.

List jest pokłosiem unieważnienia przez bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przetargu na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe będące wprowadzeniem do uzyskania pozwolenia na budowę drogi. Powodem unieważnienia były zbyt wysokie ceny zaproponowane przez oferentów w postępowaniu. Najniższa propozycja opiewała na ponad dwa miliony złotych, podczas gdy GDDKiA zabezpieczył na ten cel niewiele ponad milion.

Skan pisma przekazanego do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poniżej.

pismo_szmit_male