PKP Energetyka – groźna prywatyzacja

pkpenergetyka

Informowałem Czytelników „Wolnej Drogi”, że w imieniu grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości reprezentowałem ich podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, oczekując wyjaśnień i przyczyn podjętych decyzji w zakresie prywatyzacji 100 procent akcji spółki PKP Energetyka – pisze poseł Piotr Król w najnowszym artykule na łamach tego portalu.

Pragnę jeszcze raz podkreślić, że wśród europejskich kolei nie ma takiej, która nie posiada w swoim władaniu sieci przesyłowych energii trakcyjnej oraz podstacji (stacji transformatorowych, rozdzielni energetycznych). W różnych krajach, budowa struktur energetycznych jest rozwiązywana na różne sposoby i podległości – grupie kolejowej, zarządcy infrastruktury itp. Jednakże koleje europejskie, w warstwie zarządzania infrastrukturą posiadają wpływ na zarządców energią trakcyjną. Dlatego też budzi sprzeciw decyzja o prywatyzowaniu 100% akcji tej spółki.

Pozostawienie w „państwowych” rękach pewnej strategicznej puli akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw energetycznych wraz z indywidualnymi prawami „państwowego” akcjonariusza stosowało dotychczas Ministerstwo Skarbu Państwa (Tauron, Energa, KGHM, PKN Orlen).

Założenia prywatyzacji PKP Energetyka nie tylko nie uwzględniają tych doświadczeń i mechanizmów bezpieczeństwa stosowanych przez Skarb Państwa, ale nie proponują innych.

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, na którym miał zostać przyjęty Dezyderat w sprawie PKP Energetyka, podniosłem argumenty, o których piszę powyżej oraz przywołałem argumenty dotyczące wagi tej spółki dla bezpieczeństwa Państwa.

Wiceprzewodniczący Komisji, Poseł Krzysztof Tchórzewski, zaproponował, by w dezyderacie umieścić wprost zapis wzywający rząd do wstrzymania tej prywatyzacji. Niestety, głosami posłów PO wniosek upadł.

Cały artykuł można przeczytać na portalu dwutygodnika

wolna_droga

| fot. Krzysztof Maria Różański / Wikimedia – wolna licencja