Co dalej z remontem dworca w Inowrocławiu? Ministerstwo odpowiada posłowi Królowi

Biuro PIS 651

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odniosło się do zapytania posła Piotra Króla, który wnioskował o wyjaśnienia sytuacji wokół remontu dworca w Inowrocławiu. W maju inwestor, czyli PKP SA, zerwał umowę z dotychczasowym wykonawcą i naliczył kary umowne. Jaka przyszłość czeka tę inwestycję – wyjaśnia wiceminister Piotr Stomma.

Jak wynika z odpowiedzi resortu infrastruktury i budownictwa, zerwanie umowy nastąpiło w drodze licznych uchybień, między innymi nieterminowego prowadzenia prac, braku płynności finansowej wykonawcy, czego wyrazem był brak wypłat dla pracowników oraz podwykonawców czy nieprzestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. „Przed odstąpieniem od umowy PKP SA podjęła wszelkie możliwe działania dające jakąkolwiek realną szansę zakończenia zadania z dotychczasowym wykonawcą” – podkreśla wiceminister Stomma. Ostatecznie, umowa została zerwana, a na wykonawcę nałożono łącznie około 1,5 miliona złotych kar wynikających z zapisów umowy.

PKP SA dokonało inwentaryzacji obszaru inwestycji i rozpisało przetarg na dokończenie robót. Mają zająć cztery miesiące od momentu podpisania umowy z nowym wykonawcą – zdaniem ministerstwa ma to nastąpić we wrześniu. „Zachowanie powyższego terminu uwarunkowane jest nieskorzystaniem przez uczestników postępowania z przysługujących im środków prawnych, które w rezultacie mogą doprowadzić do jego wydłużenia” – zaznacza wiceminister Piotr Stomma. Chodzi o ewentualne odwołania od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej.

Poprzedni termin zakończenia inwestycji datowano na koniec 2015 roku.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację posła Króla poniżej.

interpelacja_dworzec_ino_1
interpelacja_dworzec_ino_2