Poseł Piotr Król podsumowuje pierwszy rok IX kadencji Sejmu RP [SPRAWOZDANIE PDF]

sprawozdanie-2020-tlo

Sprawozdania roczne posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Króla to już tradycja. Nie inaczej jest w tym roku. Właśnie oddajemy w Państwa ręce najnowsze z nich. Od początku swojej pracy parlamentarnej w 2014 roku poseł Król co roku jesienią przedstawia podsumowanie efektów swojej pracy. Zarówno tej na sali sejmowej czy w komisjach, ale również poza gmachem […]